SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
162.158.79.14 12.07.2020 05:34:51  http://rabota.bvf.ru/vacancy/prodazhi/optovaya_torgovlya/