SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.63.56 01.10.2020 05:15:25  http://rabota.bvf.ru/vacancy/nepischevoe_proizvodstvo/kontroler__menedzher_po_kachestvu/