SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.68.65.7 26.05.2020 05:44:35  http://rabota.bvf.ru/vacancy/snabzhenie_i_zakupki/selskoe_hozyaystvo/