SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.63.56 01.10.2020 05:07:52  http://rabota.bvf.ru/vacancy/ohrana_bezopasnost_militsiya/ohrannik_litsenzirovannyiy__/