SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
173.245.54.92 04.06.2020 05:00:34  http://rabota.bvf.ru/vacancy/logistika_sklad_zakupki_tamozhnya/voditel_dalnoboyschik/