SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.63.156 12.07.2020 05:45:43  http://rabota.bvf.ru/vacancy/inzheneryi_ekspluatatsiya/inzhener_po_obsluzhivaniyu_kassovogo_i_ves._oborudovaniya_torgovyih_avtomatov/