SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.62.243 12.07.2020 05:40:25  http://rabota.bvf.ru/vacancy/installyatsiya_i_servis/menedzher_po_servisu_-_promyishlennoe_oborudovanie/